ZA ČISTOČO IN KRASITEV ŽUPNIJSKE CERKVE NA GORENJEM POLJU SKRBIJO

 

1

Vrtovec Petra

Rjavec Zvezdana

 

      10.10.2020

2

Filej Antonija

Žnidarčič Marta

 

24.10.2020

 

3

Velušček Lilijana

Tinta Marica

Medvešček Tatjana

 

7.11.2020

 

4

Kosovel Medvešček Tatjana

Ivančič Nataša

 

21.11.2020

 

5

Koglot Urška

Bašelj Andrejka

 

5.12.2020

 

6

 

Pečenko Sabina

      

   19.12.2020

 

7

Medvešček Tatjana

Marinič Mirjam

Krašček Mateja

 

2.1.2021

 

8

Bavdaž Slavka

Lovišček Lara

 

16.1.2021

 

9

Stanič Ana

Žnidarčič Vanja

Murovec Vanesa

 

30.1.2021

 

10

Marinič Tanja

Tinta Aleksandra

14.2.2021

 

11

Bitežnik Blanka

Bitežnik Marta

    

28.2.2021