BRALCI IN PRVE MOLILKE


»Poklican sem, da na svetu postorim tisto, kar namesto mene ne more narediti noben drug in da v svetu postanem to, kar ne more postati nihče drug. Bog me je vključil v svoj odrešenjski načrt in moj delež pri tem velikem delu je nenadomestljiv. Najsi sem bogat ali reven,ugleden in vpliven ali pa samo preprost človek – Gospod zame ve in me kliče po imenu.«

John Henry Newman

Kot človek in kot kristjan je vsak poklican, da od Boga prejete darove odkrije, jih razvija in jih daruje v dobro drugim ljudem. Branje Božje besede je poslanstvo, je služba na poti k svetosti in je čast. Lepo branje pa je zelo pomemben del bogoslužja.

Bralec Božje besede ima pomembno nalogo, da vernike po prebrani Božji besedi nagovori, da jih vodi k razmišljanju, kajti samo tako lahko iz nje črpamo moč za naše vsakdanje življenje. Bralec se mora zavedati, da pri bogoslužju ne nastopa, ampak je v prvi vrsti oznanjevalec sebi in ostalim. Zato se mora bralec oz. oznanjevalec Božje besede truditi živeti po evangeliju in nauku Cerkve ter Božjo besedo posredovati vernikom razumljivo in razločno.

V naših župnijah dejavno sodelujejo stalni bralci Božje besede, ki imajo svojega voditelja. Tako za branje v župniji Deskle skrbi Franka Mladenović, na Gorenjem Polju usklajuje branja Lilijana Velušček in v podružnici Plave Vilma Ninin. Ob različnih praznovanjih v župnijah pa se v branje Božje besede vključujejo tudi drugi verniki – starši prvoobhajancev, starši birmancev, zakonci, člani ŽPS in ŽGS, člani Karitas …

Pomembno je omeniti še molitev rožnega venca pred vsako sveto mašo. Prve molilke pred vsako sveto mašo molijo rožni venec in so ravno tako zelo pomembne oznanjevalke. Pesem nas spodbuja: »Molitev lepa za vsak dan, le moli rad jo, o kristjan«. Molitev rožnega venca ni nabiranje očenašev in zdravamarij. Je pogovor z Bogom, je premišljevanje skrivnosti našega odrešenja, je razmišljanje o Božji ljubezni. Molitev rožnega venca je "svetopisemski sprehod z Jezusom in Marijo". Zato vabljeni vsi pred sveto mašo v naših župnijah tudi k molitvi rožnega venca.

V župniji Deskle sta prvi molilki Metka Boltar in Ana Čefarin, v župniji Gorenje Polje molita naprej rožni venec Anica Škvarč in Bruna Mavrič, v podružnici Plave pa je prva molilka Irma Krašček.

Glasnikov Božje besede se torej v naših župnijah ne manjka, kljub temu pa vabimo še nove oznanjevalce, ki bi lahko svoje darove in talente uporabili za branje Božje besede in za molitev rožnega venca pred sveto mašo.

ML

Nekaj navodil bralcem:

-          Bralčeva naloga se začne, ko vstane iz svojega mesta v cerkvi in prihaja k ambonu.

-          Važen je očesni stik z verniki v cerkvi, ker je branje namenjeno prav njim. Zato je po prihodu k ambonu potrebno za kratek trenutek počakati, se ozreti po ljudeh in šele nato začeti z branjem.Tudi med samim branjem je primerno pogledati po ljudeh na ključnih mestih.

-          Pred samim berilom je napoved berila, ki je vedno samo Berilo iz pisma…, knjige…, brez naslova berila, ki je v lekcionariju vedno napisan, pa tudi brez (ob nedeljah in praznikih) prvo berilo, ali drugo berilo.

-          Pri sklepnem vzkliku »To je Božja beseda« je važno, da bralec pogleda ljudstvo, prav tako ob odpevih pri psalmih in pri prošnjah ob »prosimo te, usliši nas« . Prav tako je važno, da ob zaključku zapusti ambon šele potem, ko je slišal odgovor vernikov.

FM