Pevski zbori

ŽUPNIJA GORENJE POLJE

Začetki cerkvenega pevskega zbora Gorenje polje, segajo v čas pred drugo svetovno vojno. Orgle, ki še sedaj stojijo v cerkvi svetega Mihaela na Gorenjem polju, so prišle na kor leta 1928 in so delo Ivana Kacina iz Gorice. Blagoslovljene so bile 19. avgusta leta 1928. Orgle imajo en manual s šestimi pojočimi registri, so pnevmatične. V tistem času je bila obnovljena tudi cerkev.

Starejše podatke o cerkvenem petju smo našli v knjigi Na braniku resnice (duhovnik Bogdan Špacapan,1996) v kateri piše takole: 

Ko je prišel v župnijo Gorenje Polje župnik Izidor Zavadlav je zavejal nov veter tudi na koru, tako da je zbor poživel in pomladil. Uvedel je tedenske pevske vaje. Že leta 1938 je ustanovil otroški zbor. Nabavil je 4 cerkvene pesmarice, ki jih je priredil Vinko Vodopivec, ki še vedno predstavlja železen repertoar primorskih cerkvenih zborov. Uvedel je tudi vaje za ljudsko petje. Takrat mu je pomagal organist Lojze Stanič. Župnik Zavadlav se je večkrat udeležil pevskih vaj in ob priliki dal javno pohvalo, ki jo je izrekel na novo leto 1943: »Vsi smo slišali in smo bili veseli lepega petja ob božičnih praznikih. Naj povem, da je veliki učitelj, ki ima v Rimu važno službo in ima priliko poslušati petje v Rimu po raznih cerkvah, je prišel k meni ter rekel da je v tej dekaniji najlepše petje na Gorenjem Polju«. Župnik Zavadlav je rekel takole: »Kdor je dobil od Boga dar lepo donečega glasu, naj bo Bogu hvaležen in naj ga uporablja v slavo božjo«. Želel je izboljšati zborovsko petje, zato je na njegovo povabilo na Gorenje Polje prihajal njegov vrtojbenski rojak glasbenik Emil Lasič Toliko o starejši zgodovini cerkvenih gorenjepoljskih pevcev.

V letih cerkvenega petja na Gorenjem Polju, se je menjalo kar nekaj organistov, med njimi so bili – Kazimir Nanut iz Kanala, Renato Pušnar iz Gorenjega Polja, Anton Zidarič iz Močil in zadnjih nekaj let Boštjančič Srečko iz Deskel, v pomoč mu je Ermin Cigoj. Vabimo nove člane, da pristopijo k zboru, zelo bomo veseli vsakega.

E.C. 

ŽUPNIJA DESKLE

Korenine pevskega zbora segajo že v čas pred drugo svetovno vojno. Bilo je nekaj domačinov organistov, ki so vodili zbor. Zbor je dobil nov zagon po prihodu duhovnika Mirka Renerja, ki je kot študent prihajal v Deskle in pod njegovim vodstvom se je kakovost petja dvignila. Tudi novo mašo leta 1943 je daroval prav v Desklah . Desklanskemu zboru je poklonil štiri cerkvene pesmi za mešani zbor.: O, da ste moje ve rože škrlatne, Prah si dvignil, Kako si lepa moja mati in Harfo dal si v mojo roko. Tudi takratni župnik Filip Kavčič je imel veliko zaslug za napredek cerkvenega petja.

Prav župnik Filip Kavčič je uvedel v svet orglanja Srečka Boštjančiča, ta pa je kot dvanajstletni deček leta 1953 postal organist in zborovodja v domači cerkvi sv. Jurija v Desklah. Tedaj je zbor štel dvajset pevcev in pevk, ki pa se je skozi leta večal in nenehno pomlajal. Organist Srečko je ostal zvest vse do danes, ko mineva že več kot šestdeseto leto njegovega predanega dela, le da je mesto vodje in dirigenta zbora zaupal Robertu Hvalici. Srečko Boštjančič je prejel med drugimi tudi Galusovo in Ceciljino priznanje, pa priznanje koprske škofije, Salonita Anhovo, krajevne skupnosti Deskle, občine Nova Gorica in Kanal ob Soči.

Srečko je skrbel, da bo zbor imel prihodnost. Kakor je rad vabil nove pevce in spodbujal starejše, da vztrajajo, je tudi v Robertu videl možnost sovoditelja zbora. Njuno lepo sodelovanje je Robertu omogočilo, da se je počasi uvajal v vodenje zbora, ki ga je po letu 2000 tudi prevzel.

Robert Hvalica je glasbene izkušnje pridobival v Godbi na pihala Salonit Anhovo, s petjem v zboru od leta 1995 in vodenjem zbora, ki ga je zaključil konec aprila 2014.

Ko smo tako ostali brez zborovodje  so nam pomagali Srečko Boštjančič, ki je leta 2007 prevzel vodenje zbora na Gorenjem Polju, Tamara Gorjanc iz podružnice v Plaveh in Adela Jerončič. V postnem času l. 2015 pa je postal organist in zborovodja Klemen Nanut.

Tudi število pevcev upada, saj mladi ne pristopajo, čeprav je znano, da mlade  sakralna glasba navdihuje, privlači. Število je trenutno med  22 in 24 pevcev različnih generacij. Naša naloga ni samo nastopati. Pevci smo najprej verniki, ki se udeležujemo bogoslužja in zakramentov. Smo pa tudi bogoslužni sodelavci, ki skupaj z župnikom in drugimi sodelavci sooblikujemo  bogoslužje, ki naj bo Bogu v čast, ljudem pa v pomoč, da bi se lažje dvigali  k Bogu, ki je Ljubezen.  In prav ta čut odgovornosti  in poslanstva nas kot močno trdno skupino vodi v še večjo zagnanost, da nadaljujemo  našo skupno pot  v  veri.

Veliko lepih trenutkov je že za nami, na katere smo zelo ponosni in se jih z veseljem spominjamo in prav te trenutke moramo nadgrajevati, morajo nam biti spodbuda za naprej.

Radi prepevamo, se veselimo, zato skrbno pripravimo družabna srečanja, romanja, ker prav druženje nas povezuje, bogati, nam daje duhovno rast in pripomore k enotnosti med kristjani. Zelo priljubljena in nekaj posebnega so naša romanja in praznovanje sv. Cecilije, ki jih redno organizira župnik. Ob teh priložnostih se združimo s pevci iz župnije Gorenje Polje in podružnice Plave, medse pa povabimo tudi pevce, ki ne pojejo več.

Pridite, pridružite se nam na vaje, ki so ob petkovih večerih.

Alenka K.

70. letnica postavitve orgel v župniji Deskle

Zgibanka v pdf formatu, ki jo je ob 70. obletnici postavitve orgel v Desklah pripravil Robert Hvalica, oktobra 2009.