DRŽE PRI SVETI MAŠI

KDAJ UPORABLJAMO POSAMEZNE DRŽE PRI SVETI MAŠI?

 1. Od znamenja zakristijskega zvonca do konca glavne mašne prošnje: stojimo.
 2. Med berili in psalmom: sedimo.

 3. Med alelujo, vrstico in evangelijem: stojimo. Stojimo tudi, če je samo vrstica, na primer v postu.

 4. Med homilijo (pridigo): sedimo.

 5. Med izpovedjo vere in prošnjami vernikov za vse potrebe: stojimo. Pri besedah: »in se je utelesil ... «: se globoko priklonimo.

 6. Med pripravljanjem darov: sedimo.

 7. Od vključno povabila »Molite, bratje in sestre« do konca »svet, svet, svet«: stojimo.

 8. Med evharistično molitvijo stojimo ali klečimo do vzklika »skrivnost vere. Klečijo tisti, ki so v klopeh. Po »skrivnost vere« do »očenaša« tisti, ki so v klopeh, klečijo ali sedijo; tisti, ki imajo stole, sedijo.

 9. Tisti, ki med evharistično molitvijo stojijo, se pri mašnikovem pokleku pri spremenjenju globoko priklonijo.

 10. Od povabila k očenašu do vključno: »Gospod, nisem vreden«: stojimo.

 11. Po obhajilu klečimo ali sedimo (podobno kot pri točki 8).

 12. Med prošnjo po obhajilu: stojimo.

 13. Med oznanili: sedimo.

 14. Med blagoslovom: stojimo.

 15. Med sklepno pesmijo: stojimo.

Med »Gospod, usmili se« in med »Slavo« sedimo le, če sta skladbi dolgi. O tem odloča (glavni) mašnik. V tem primeru za glavno mašno prošnjo spet vstanemo.

Več si lahko preberete v Izrednem pastirskem pismu slovenskih škofov, 

Telesne drže pri sveti maši, februar 2003.