Mežnarji

Župnije brez vestnih sodelavcev si enostavno ne moremo več predstavljati, ker župniki danes niso dodeljeni več samo eni župniji, ampak tudi okoliškim. Prav zato lahko rečemo, da na nedeljo in praznike tečejo od oltarja do oltarja.

Eden izmed takšnih sodelavcev je prav zagotovo tudi mežnar. SSKJ pravi " mežnar méžnar  -ja m (ẹ́) pog. kdor oskrbuje cerkev; cerkovnik: mežnar zvoni; bil je za mežnarja pri farni cerkvi ".

Čeprav deluje v ozadju je njegovo delo zelo pomembno za župnijo. Biti mežnar pomeni veliko odgovornost, dandanes pa tudi veliko odrekanja. Pravi mežnar tega ne jemlje kot nedeljsko delo, ampak je to veliko več. Kot mežnar imaš priložnost, da se kdaj na samem srečaš z Jezusom, ko opravljaš takšno ali drugačno delo v cerkvi ali njeni okolici.

V župniji Deskle ter tudi v župniji Gorenje polje so bili vedno prisotni mežnarji, včasih je bilo to delo težje, saj je mežnar odklepal ter zaklepal cerkev, ročno zvonil, ...

Cerkev je mežnarjev drugi dom tako, da mora postoriti stvari, kakršne vsak dober gospodar opravi na njegovi domačiji.

Na žalost se v določenih župnijah zavedajo pomembnosti mežnarjenja šele takrat, ko nihče več noče prevzeti te odgovornosti.